function pierwsza_kolumna() { global $dolacz_dane, $id, $dzial, $g; if(isset($id)) //jeśli istnieje id { print "

"; print ""; print ""; /*if($dzial=='parki') { if(liczrekordy('id', 'parki_dane', "powiazanie_z_parkiem='".$g."'", null)!=0) { $dane_o_parkach = bierzDane_jako_tablica('id, nazwa', 'parki_dane', "powiazanie_z_parkiem='".$g."'", 'nazwa', null); print ""; print "
"; if($dzial=='parki') print "

Pozostałe ogłoszenia:"; else print "

Inne artykuły:"; $artykuly = bierzDane_jako_tablica('id, nazwa', 'artykuly_dane', "powiaz_po_polu='".$g."'", 'nazwa', null); print ''; foreach($artykuly as $rekord) { if($rekord[id]==$id) print ""; else print ""; } print "
  ".$rekord[nazwa]."
  ".$rekord[nazwa]."
"; print "

"; print "

Na terenie parku:"; print ''; foreach($dane_o_parkach as $rekord) { print ""; } print "
  ".$rekord[nazwa]."
"; print "

"; $odejmij_od_paska = '35'; } else print ""; } else { print ""; }*/ print ""; } else { wezAktualizacje(10); } } // // function druga_kolumna() { global $dolacz_dane, $strona, $id, $dzial, $l, $g; setlocale(LC_ALL,"pl_PL.ISO_8859-2"); if($dzial=='jeziora') $dopisz_link = "Jeziora -> "; elseif($dzial=='bagna') $dopisz_link = "Bagna i torfowiska -> "; elseif($dzial=='rzeki') $dopisz_link = "Rzeki i Ľródła -> "; elseif($dzial=='miasta') $dopisz_link = "Miejscowo¶ci -> "; elseif($dzial=='fauna') $dopisz_link = "Zwierzęta -> "; elseif($dzial=='flora') $dopisz_link = "Ro¶liny -> "; elseif($dzial=='grzyby') $dopisz_link = "Grzyby -> "; elseif($dzial=='glony') $dopisz_link = "Glony -> "; elseif($dzial=='agroturystyka') $dopisz_link = "Agroturystyka -> "; elseif($dzial=='parki') $dopisz_link = "Parki i rezerwaty -> "; elseif($dzial=='las') $dopisz_link = "Las i łowiectwo -> "; elseif($dzial=='z_ostatniej_chwili' || $dzial=='glowna') $dopisz_link = "Strona główna -> "; if(isset($id) && $dzial!='parki') $dopisz_link .= "ciekawe artykuły -> "; elseif($dzial!='parki') $dopisz_link .= "ciekawe artykuły -> "; wezReklame('inne',624,80); print '

'; if(isset($id)) //jeśli istnieje id { if(!$strona) $strona=1; $artykuly = bierzDane_jako_rekord('*', 'artykuly_dane', "powiaz_po_polu='".$g."' AND id=".$id."", null, null); $artykuly[3] = $artykuly[3]; if($artykuly[6]!='') $tresc .= ''; $tresc .= $artykuly[3]; $podziel_na_zdania = explode("", $tresc); $licz_zdania = count($podziel_na_zdania); if($licz_zdania>0) $zdania_array[$strona] = $podziel_na_zdania[($strona-1)]; else $zdania_array[0] = $tresc; print ""; print ""; print ""; print "
".$dopisz_link.strtolower($artykuly[1])."« wróć
"; print '

'; print 'wersja do druku
'; print 'komentuj na forum '; print '

'; print ""; piszStrony($strona, $licz_zdania, $id); print ""; piszStrony($strona, $licz_zdania, $id); print "
".$zdania_array[$strona]."
"; echo('
'); include("".chop($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'])."/reklama_google/google_300x250_biala.php"); echo('
'); echo "
"; print "
"; } else { print ""; print ""; print ""; print "
".$dopisz_link."spis artykułów:« wróć
"; if($_GET['g']=='las') { $artykuly = bierzDane_jako_tablica('id, nazwa, krotki_opis', 'artykuly_dane', "serwis='".$g."'", 'nazwa ASC', null); } else { $artykuly = bierzDane_jako_tablica('id, nazwa, krotki_opis', 'artykuly_dane', "powiaz_po_polu='".$g."'", 'nazwa ASC', null); } if($artykuly[0]!='') { print ''; } else { print 'brak'; } print "
"; } } // ?>