$dane_fauna_nazwa = bierzDane_jako_rekord('nazwa, nazwa_1, nazwa_2, gatunek', 'grzyby_dane', "id=".$id, null, null); $nazwa .= $dane_fauna_nazwa[0]; $nazwa .= ($dane_fauna_nazwa[1]!='')?", ".$dane_fauna_nazwa[1]:''; $nazwa .= ($dane_fauna_nazwa[2]!='')?", ".$dane_fauna_nazwa[2]:''; $nazwa .= ($dane_fauna_nazwa[0]=='' && $dane_fauna_nazwa[1]=='' && $dane_fauna_nazwa[2]=='')?$dane_fauna_nazwa[3]:''; $dolacz_dane[naglowek] .= ': '.$nazwa; ///////////////////////////////// include("kolumny_dane_okaz_dane.html"); include("../szablony/strona_podstawowa_szeroka.html"); ?>