$dane_jeziora_nazwa = bierzDane_jako_rekord('nazwa, nazwa_1, nazwa_2', 'jeziora_dane', "id=".$id, null, null); $nazwa .= $dane_jeziora_nazwa[0]; $nazwa .= ($dane_jeziora_nazwa[1]!='')?", ".$dane_jeziora_nazwa[1]:''; $nazwa .= ($dane_jeziora_nazwa[2]!='')?", ".$dane_jeziora_nazwa[2]:''; $dolacz_dane[naglowek] .= ': '.$nazwa; ///////////////////////////////// include("kolumny_dane_jezioro_dane.html"); include("../szablony/strona_podstawowa_szeroka.html"); ?>