$dane_krajoznawstwo_nazwa = bierzDane_jako_rekord('nazwa, nazwa_1, nazwa_2', 'krajoznawstwo_dane', "id=".$id, null, null); $nazwa .= $dane_krajoznawstwo_nazwa[0]; $nazwa .= ($dane_krajoznawstwo_nazwa[1]!='')?", ".$dane_krajoznawstwo_nazwa[1]:''; $nazwa .= ($dane_krajoznawstwo_nazwa[2]!='')?", ".$dane_krajoznawstwo_nazwa[2]:''; $dolacz_dane[naglowek] .= ': '.$nazwa; ///////////////////////////////// include("kolumny_dane_ciekawostki_zobacz.html"); include("../szablony/strona_podstawowa_szeroka.html"); ?>